Struktura Organizacyjna Fundacji „Towarzystwo Jopertingu”

Zarząd Fundacji

Departament Zdrowia:

Viceprezes (Danuta Cicherska)

Departament  Organizacyjny:

Viceprezes (Wiesława Zientalska) 

Departament Kultury:

Kierownik (Wacław Dobrowolski)

Departament Informacyjny:

  Viceprezes (Jerzy Dauksza) 

Strona Medialna:

Redaktor naczelny (Tomasz Cicherski)

Heraldyk Polski:

Redaktor naczelny (Marek Sandomierski)

TV Marsan:

Redaktor programowy (Marek Sandomierski)

——————————————————————————————————————–

Departament  Naukowy:

 Viceprezes (dr.hab Mariusz Gorzeń) – Zmarł