Fundacja Towarzystwo Jopertingu

90 -207 Łódź ul Rewolucji 32 lok. 4

 

Łódź dnia 10 10 2018 rok

Szanowna Pani Prezydent

Hanna Zdanowska

UMŁ

90 – 004 Łódź ul Piotrkowska 104

Szanowna Pani Prezydent Zarząd fundacji Towarzystwo Jopertingu zwraca się do Pani prezydent z wnioskiem o rozważenie możliwości upamiętnienia miejsca spotkań konspiracyjnych Józefa Piłsudskiego przy ulicy Wschodniej 64.

„Małżonkowie przeprowadzili się do Łodzi, gdzie przy ul. Wschodniej 19 m. 4 Piłsudski podający się za prawnika prowadził umieszczoną na I piętrze tajną drukarnię ROBOTNIKA. Ponownie nawiązał kontakt z Kuzitowiczem z którym spotyka się w mieszkaniu przy ulicy Wschodniej 64. Część materiałów drukarskich była przechowywana w kamienicy Kuzitowicza przy ulicy Drewnowskiej 24. Na początku 1900 nasiliły się aresztowania i rewizje w domach osób podejrzewanych o działalność konspiracyjną. W nocy z 21 na 22 lutego 1900, po zdekonspirowaniu wydawnictwa, Piłsudski został ponownie aresztowany” cytat z opracowania wykładu na temat Józefa Piłsudskiego jaki został wygłoszony w ramach programu „Dziadkowie i Wnukowie”

Tablica okolicznościowa jest już umieszczona przy ulicy Wschodniej 19, gdzie mieściła się drukarnia Robotnika natomiast miejsce jego konspiracyjnych spotkań przy ulicy Wschodniej 64, gdzie wynajmował lokal w oficynie jest mniej znane i w ogóle nie upamiętnione. A przecież to tu nawiązał kontakt z Kuzitowiczem, to tu spotkał Henszla, który kilka lat później przekaże równowartość 10.000 koron na tworzenie legionów. To przecież tu nawiązał kontakt z łódzkimi Żydami, którzy w okresie tworzenia legionów dobrowolnie się na nie opodatkują.

Upamiętnienie tego miejsca choć skromną tabliczka jest jak najbardziej wskazane.

To działanie wkomponowuje się w „stulecie odzyskania niepodległości”.

Z wyrazami szacunku

Prezes Fundacji

Towarzystwo Jopertingu

Jerzy Cicherski